ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ 1ο VIRTUAL ΣΥΝΕΔΡΙΟ DIY & HOME IMPROVEMENT

Η άποψη των συμμετεχόντων στο 1ο Virtual Συνέδριο DIY & Home Improvement είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για τη διερεύνηση και αποτύπωση της χρησιμότητας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της διοργάνωσης την οποία παρακολουθήσατε.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου αξιολόγησης θα μας βοηθήσει στη βελτίωση των μελλοντικών συνεδρίων, αναπροσαρμόζοντας τα οργανωτικά και  τεχνικά χαρακτηριστικά του συνεδρίου και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρερχομένης ενημέρωσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ