Επικοινωνία

Karydakis Media
Υακίνθου 3
Μαρούσι 15123
Τηλ: 210 6852826

Τηλ. Κέντρο: 22990 21360
Fax: 22990 21359