Η BIOCLIMA ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Με σημαντική παρουσία, η Bioclima έδωσε το παρών στις πρώτες συναντήσεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ), που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ.

Ανάμεσα στους 14 συμμετέχοντες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις – μέλη του ΣΣΚ, η Druckfarben Hellas, παρουσίασε τα προϊόντα της Bioclima και την συνεισφορά τους στα πράσινα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η συμμετοχή του Ομίλου Druckfarben είναι σημαντική, καθώς η διάσταση της αειφορίας είναι παρούσα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων. Βασικός πυλώνας στη βιώσιμη στρατηγική του Ομίλου είναι η χρήση πρώτων υλών με χαμηλό αποτύπωμα και ανακυκλωμένων συσκευασιών πιστοποιημένων από εξωτερικούς φορείς, που συμβάλουν στην κυκλική οικονομία.

Με όραμα να δημιουργήσει αξία και να κάνει πιο προσιτό το πράσινο μέλλον που μας αφορά όλους, τα Πιστοποιημένα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Bioclima είναι τα πρώτα ελληνικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD (Environmental Product Declaration), εξασφαλίζοντας την ανώτερη «οικολογική» ταξινόμηση των κτηριακών κατασκευών σύμφωνα με τα συστήματα βαθμονόμησης διεθνούς κύρους, όπως τα LEAD, BREEM & WELL. Επιπλέον, τα προϊόντα Bioclima είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλους τους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, σχετικά με τη θερμομόνωση και την πυροπροστασία των κτηριακών κατασκευών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ενισχύσουν τη στρατηγική ανάπτυξης και την εξωστρέφεια του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, εστιάζοντας σε καινούριες θέσεις εργασίας στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στηρίζοντας το μήνυμα “Ελληνική Καινοτομία, που συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική της Bioclima .
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ