Η KNAUF ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το 2018 η Knauf συνεχίζει για 4η χρονιά να παρέχει τη δυνατότητα στον τεχνίτη να πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητές του και να λάβει «Πιστοποιητικό Ικανότητας» της τεχνικής του κατάρτισης, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί η Tüv Hellas στα οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Knauf σε Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη. Το 2018 αναβαθμίζεται το σεμινάριο προετοιμασίας καθώς και η διαδικασία εξέτασης για πιστοποίηση με βασικά στοιχεία πυράντοχων κατασκευών. Αυτή η αναβάθμιση στοχεύει στην κατάρτιση και κάλυψη τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δομικών στοιχείων ξηράς δόμησης με παθητική πυροπροστασία, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία πιστοποίησης θα ελέγχει τόσο την κατανόηση βασικών εννοιών πυροπροστασίας και των αντίστοιχων προτύπων αναφοράς, όσο και την ορθή εφαρμογή πυράντοχων συστημάτων ξηράς δόμησης.

Οι κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από την Tüv Hellas διαμορφώνεται πλέον σε: Τεχνίτες Ξηράς Δόμησης και πυράντοχων κατασκευών – Τεχνίτες Έτοιμων Σοβάδων Knauf – Τεχνίτες Εξωτερικής Θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis.

Το 2018, στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης στην νέα παραγωγική μονάδα στην Λεμεσό, έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια κατάρτισης με εξειδικευμένο περιεχόμενο συστημάτων δόμησης Knauf, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο.

To αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων μπορείτε να το δείτε εδώ: https://goo.gl/WBvpPj
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ