ΧΡΩΤΕΧ: ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ “IN THE LOOP” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

H Χρωτέχ έγινε μέλος της περιβαλλοντικά στοχευμένης πλατφόρμας “In the Loop” και κάνει πράξη την κυκλική οικονομία. Αναλαμβάνει τη συστηματική συλλογή των πλαστικών απορριμμάτων, τα διοχετεύει στην πλατφόρμα “In the Loop”, ώστε μέσα από την αναβαθμιστική ανακύκλωση τους να παραχθούν νέα βιώσιμα προϊόντα.
Η πλατφόρμα “In the Loop” αποτελεί μία πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και καταναλωτών, και σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού κύκλου κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ